Historie

Historie mlýna Slatinice

1750

První zmínky a záznamy o slatinickém mlýně jsou již z roku 1750, kdy zde jako mlynář působil jistý J. Kučera. Mnoho záznamů se však nedochovalo.

1919

Dalším významným datem ve vývoji slatinického mlynářství je až rok 1919, kdy na zakázku slatinického podnikatele A. Malíška došlo k výstavbě nové moderní budovy mlýna. Místo zadání stavby bylo vybráno blízko pramenů v tzv. „močidlách“ a v témže roce byl mlýn uveden do provozu.

1932

Později v roce 1932 parní mlýn zakoupil K. Derich. Byla zde zároveň s mlýnem zřízena pila. Přestože mlýn i pila prosperovaly, Derich těsně před okupací prodal celý objekt společnosti Moragro – Brno, která vedla mlýn i pilu po celou dobu války.

1947

V roce 1947 se novými majiteli staly Slovácké mlýny, které zde měly i centrální ředitelství.

1948

1.3.1948 byly mlýn i pila dány pod národní správu.

1949

 Znárodnění mlýna bylo uskutečněno 1.1.1949.

1951

Objekt začal sloužit pouze jako skladiště mouky a obilí.

1957

Při opravě a modernizaci mlýna v roce 1957, kterou provedl n. p. Továrna na mlýnské stroje Pardubice, bylo použito poprvé v naší republice i celé střední Evropě pneumatické vzduchové zařízení pro přepravu mlýnských výrobků.

1958

Mlýn byl uveden opět do provozu a jeho vlastníky zůstaly Mlýny a těstárny n. p. Pardubice, závod Olomouc.

1991

Od roku 1991 již pod názvem Mlýn Slatinice – začal prodej moučných výrobků.

1994

Společnost McRex, v.o.s. Mlýn Slatinice, v roce 1994 doplnila technické zařízení a vybavení mlýna pro mletí pšenice. Modernizace se dočkaly i prostory expedice a skladu. Staré pytlování, tj. zařízení na jutové pytle, bylo nahrazeno novou pytlovací linkou z Itálie na papírové pytle.

1995

Roku 1995 se majitelem mlýna stal pan Šlimbach. Došlo ke snížení zaměstnanců na 14 pracovníků, zbylá část odcházela do provozu ve Věrovanech, a tak nové zařízení zůstalo téměř nevyužité a provoz mlýna byl omezen na minimum.

1996

Ze mlýna jsou odvezeny mlýnské stroje.

1997

Provoz mlýna ukončen.

1999

 Na podzim mlýn zakoupila společnost MALITAS s.r.o., obnovila provoz tohoto moravského mlýnu a zároveň pokračuje v historii mlynářství ve Slatinicích. Základním kamenem celé výroby je vyrábět mouku s nejvyšší kvalitou pro zákazníky.

Historie mlýna Věrovany

13. století

První zmínky o mlýně jsou již ve 13. století, kdy mlýn patřil panství Tovačovskému.

1893

Další zmínky zmiňují rok 1893. Do tohoto roku byl majitelem mlynář Kolobis. Podle informací byl potomek mlynáře Kolobise význačným operním zpěvákem dvorní opery ve Vídni. V roce 1893 koupila mlýn v exekuční dražbě občanská záložna v Dubě n/M., která mlýn později prodala družstvu.

1908

Mlýn byl v roce 1908 rekonstruován firmou Josefa Prokopa (Pardubice), která postavila stolice a válce. Do té doby byly ve mlýně pouze kameny. Mlýn byl poté natolik moderní, že jej navštívila exkurze z carské rodiny v Rusku.

1925

V noci z pondělka na úterý dne 29. prosince 1925 v brzkých ranních hodinách vyhořel mlýn až do základů. Škoda ve finančních částkách byla vyhodnocena na 1 – 2 miliony Kč. Příčina požáru – neznámá.

1926

Po vyhoření byl mlýn znovu vybudován do dnešní podoby.

1936

Byla provedena výstavba sila, kam se mohlo uskladnit 150 vagonů obilí.

1938

Během II. světové války byla ve mlýně ubytovaná spojovací jednotka německé armády.

1945

Po osvobození bylo ve mlýně ubytováno velitelství technické jednotky Rudé armády.

1953

Mlýn ve Věrovanech je znárodněn a podléhá podnikovemu ředitelství: Severomoravské mlýny Olomouc. Až do revoluce je mlýn pod státní správou.

1997

Mlýn byl postižen povodní, která zasáhla celou Moravu a měla charakter „stoleté vody“. Dále byl mlýn několik let mimo provoz z důvodu špatného projektu při privatizaci.

2000

Od roku 2000 došlo k znovuzprovoznění mlýna společností Malitas s.r.o., která mlýn později zrekonstruovala a snaží se dále tenhle mlýn s dlouholetou tradicí rozvíjet.