O nás

Společnost MALITAS s.r.o. byla založena v roce 1999. V roce 2000 proběhlo znovu zprovoznění obou mlýnů Slatinic a Věrovan. Tyto mlýny byly několik let mimo provoz z důvodu špatného projektu při privatizaci.

Cílem společnosti bylo vrátit zpět dobré jméno těmto významným mlýnům na Moravě.

Hlavní činností naší společnosti je tedy mlýnská výroba, které věnujeme veškeré zdroje pro její chod. Od chvíle, kdy byly tyto mlýny spuštěny se neustále provádí výměna technologie a její modernizace. Dnes jsou mlýny vybaveny německou technologií značky Bühler, která je všeobecně považována za špičku v oboru. V žitném mlýně ve Slatinicích jsme jako první v ČR nainstalovali italskou technologii Golfetto Sangatti. Chod mlýnských provozů je kompletně řízen PC systémem.

Snahou celého kolektivu společnosti je být dobrým partnerem pro zákazníky a plnit veškeré požadavky vyplývající z dodavatelsko – odběratelských vztahů. Máme zájem zajišťovat veškerý servis pro celou strukturu stávajících, ale i nových zákazníků bez ohledu na jejich velikost. Spokojenost zákazníka je pro nás hlavním úkolem pro udržení dlouhodobé spolupráce.

Společně se zákazníky se podílíme na vývoji nových výrobků a na zlepšení kvality stávající výroby.

Společnost se po celou dobu svého působení na trhu snaží zajistit dostatečné množství kvalitní suroviny pro výrobu formou dlouhodobých smluv s významnými pěstiteli. Surovina – pšenice pochází především z oblasti Hané, která má velice dobré podmínky pro její pěstování.

Meleme mouku ve Slatinicích a Věrovanech, s tradicí od roku 1750

 Základem kvalitní mouky je výběr dokonalého zrna a léty prověřený způsob zpracování. Ve Slatinicích se první mouka zpracovávala už na konci 18. století, takže kořeny naší tradiční výroby sahají hluboko do mlynářské historie. Společnost Malitas převzala oba mlýny v roce 1999 s cílem oprášit jejich zaniklou slávu. Troufáme si tvrdit, že za uplynulých dvacet let se nám to povedlo. Když se jakéhokoli pekaře v oblasti hornomoravského úvalu zeptáte, kde se mele ta nejlepší mouka, bez nadsázky vám řekne ve mlýnech Slatinice a Věrovany. A na to jsme právem hrdí. Hladkou věrovanskou dodáváme do menších pekáren i velkých hypermarketů.